Publications

Conference Papers

2024

2023

2022

2021

Journal Papers

  1. LaSOT: A High-quality Large-scale Single Object Tracking Benchmark
    Heng Fan, Hexin Bai, Liting Lin, Fan Yang, Peng Chu, Ge Deng, Sijia Yu, Harshit, Mingzhen Huang, Juehuan Liu, Yong Xu, Chunyuan Liao, Lin Yuan, Haibin Ling
    IJCV 2020
    [Paper] [Page]